آگهی مزایده عمومی فروش چوبهای حاصل از هرس درختان لاهیجان

آگهی مزایده عمومی فروش چوبهای حاصل از هرس درختان لاهیجان

شهرداری لاهیجان با اخذ مجوز از شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد مقدار قابل توجه ای از چوبهای حاصل از هرس درختان  را از طریق مزایده عمومی براساس نرخ پایه کارشناسی به متقاضیان واجد شرایط به فروش برساند . متقاضیان واجد شرایط می توانند به منظور دریافت اسناد شرکت در مزایده و کسب اطلاعات از شرایط مزایده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس : https://www.setadiran.ir و با واریز مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ریال به حساب شماره ۱۶۱۰۳۳۸۹۷۲ درآمد شهرداری (بانک ملت ) از روز دوشنبه  مورخ  ۱۴۰۱/۴/۶لغایت روز سه شنبه  مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴  اقدام نمایند و در صورت  نیاز با تلفن ۴۲۲۳۵۰۷۵-۰۱۳ تماس حاصل نمایند .
-بازدید از اجناس از تاریخ  ۱۴۰۱/۴/۷ لغایت  ۱۴۰۱/۴/۲۰ از ساعت ۹ الی ۱۲ با حضور نماینده  شهرداری خواهد بود. – چنانچه نفرات  اول و دوم و سوم مزایده از انجام کار خودداری نمایند به ترتیب سپرده شرکت در مزایده آنها به نفع شهرداری لاهیجان ضبط خواهد شد.
 آخرین مهلت جهت ارایه  پیشنهادها در سامانه دولت ( ستاد )تا پایان ساعت (  ۱۱ ظهر ) روز یکشنبه  مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۶میباشد .
تبصره : متقاضیان میبایست جهت ارایه تمامی اسناد از طریق سامانه فوق الذکر بارگذاری و اقدام نمایند ،ضمناً شرکت کننده میبایست تضمین شرکت در مزایده  را در پاکت درب بسته تا زمان اعلام شده به دفتر امور پیمان و رسیدگی شهرداری  تحویل نماید .   تاریخ بازگشایی پیشنهادهای ارایه شده باحضور شرکت کنندگان (همراه بامعرفی نامه) روز سه شنبه  مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸راس ساعت ۱۱ ظهر  به  آدرس :  لاهیجان – بلوار امام رضا(ع) – میدان گلستان – ساختمان ستادی شهرداری خواهد بود.-  در هر شرایط مدارک مندرج در اسناد مزایده ملاک  خواهد بود .
-مبلغ تضمین شرکت در مزایده : شرکت کنندگان جهت شرکت در مزایده مبلغ ۱۰۷/۰۰۰/۰۰۰ریال بصورت ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما ( با اعتبار سه ماه ) یا واریز به حساب سپرده شماره ۰۱۰۵۲۰۰۸۸۷۰۰۲ نزد  بانک ملی اقدام نمایند .
-هزینه جمع آوری ، بارگیری ، باسکول و حق الزحمه کارشناسی و هزینه درج آگهی روزنامه بعهده برنده
 مزایده میباشد . برنده مزایده می بایست از زمان اعلام و تنظیم برنامه زمان بندی با نظارت  شهرداری کلیه اجناس مذکور را از محل دپو خارج نماید .پس از مشخص شدن نتیجه مزایده  ، برنده مزایده  می بایست در مهلت تعیین شده  پس از ابلاغ از سوی کارفرما معادل ۸۰ % از کل مبلغ  پیشنهادی اقلام را قبل از شروع عملیات بحساب شهرداری واریز نماید .شهرداری در رد یا قبول هر یک از  پیشنهادها  مختار میباشد . به پیشنهادهای فاقد سپرده ، مخدوش و مبهم و مشروط و بعد از موعد مقرر  ترتیب اثر داده نخواهد شد . سایر جزئیات ومشخصات دراسناد مزایده قید گردیده است.
۱-عنوان جنس : چوب آلات صنعتی  مقدار تقریبی :۸۰۰۰۰کیلو 
قیمت پایه هرکیلو :۲۵۰۰۰ریال
۲-عنوان جنس :چوب آلات هیزمی   مقدار تقریبی :۷۰۰۰۰کیلو 
قیمت پایه هر کیلو :۲۰۰۰ریال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *