دیدار تیم های ملوان بندرانزلی و استقلال تهران از هفته دوم لیگ برتر

دیدار تیم های ملوان بندرانزلی و استقلال تهران از هفته دوم لیگ برتر

دیدارهای هفته دوم فصل بیست‌ودوم لیگ‌برتر فوتبال ایران از روز پنجشنبه آغاز شد و در یکی از حساس‌ترین بازی‌ها ملوان بندرانزلی میزبان تیم فوتبال استقلال تهران بود که استقلال ملوان را در خانه شکست داد.

در لینک های زیر عکس های مختلف این دیدار را خواهید دید

آب خوردن ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۳۴۱تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

اشاره مازیار زارع به بازیکنان ملوان لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۴۶۲تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

باز کردن درب بطری آب ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۳۳۹تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

بازیکن ملوان درون دروازه استقلال در دیدار لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۶۰۳تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

بنر پیش از دیدار لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۳۵۳تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

پا به توپ رافائل دا سیلوا لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۵۸۷تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

پرتاب اوتی رافائل سیلوا لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۴۴۸تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

پرتره روزبه چشمی لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۳۹۵تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

پرتره ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۳۴۵تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

پرتره ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۳۴۷تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

پرتره سید حسین حسینی لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۳۹۷تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

تشویق بازیکنان توسط مازیار زارع لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۴۶۰تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

تشویق ریکاردو سا پینتو لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۴۴۴تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

تفکر ریکاردو سا پینتو لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۴۶۴تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

تقسیم شادی گل با کادر فنی لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۵۷۵تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

تونل استادیوم سیروس قایقران پیش از لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۳۵۵تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

جواد منادی مدیرمسئول خمام نیوز لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۴۹۳تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

حمله ریکاردو ساپینتو به داور لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۴۸۱تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

خسرور یدری و سیدحسین حسینی در لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۳۵۹تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

داد زدن ریکاردو سا پینتو لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۴۴۲تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

داوران سید رضا مهدوی، امیررضا آشور ماهانی، احد سلطانی، مهدی اجاقی در لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۴۲۳تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

دست ها و ساعت خاص ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۳۴۹تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

دعا کردن صالح حردانی بازیکن استقلال لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۳۹۱تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

رافائل سیلوا آرودا لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۳۶۵تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

رافائل سیلوا لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۵۰۷تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

راهنمایی بازیکنان توسط مازیار زارع لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۴۷۲تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

رحمان قاسمی خبرنگار صداوسیما در دیدار لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۳۵۷تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

رضا اکبری خبرنگار و عکاس خبرگزاری مهر لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۴۹۱تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

روزبه چشمی و سید حسین حسینی لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۳۷۷تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

ریکاردئو ساپینتو سرمربی استقلال لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۳۳۱تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

ریکاردو ساپینتو لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۳۳۵تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

ریکاردو ساپینتو لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۳۵۱تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۳۳۳تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۳۴۳تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

ریکاردو ساپینتو سرمربی لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۳۳۷تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

ریکاردو ساپینتو و مازیار زارع در یک قاب لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۴۶۸تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

سجاد شهباززاده لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۳۸۳تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

سوژه مهدی زارع عکاس ورزشی لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۵۰۱تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

سید حسین حسینی دروازه بان لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۳۶۲تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

سید رضا مهدوی داور دیدار لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۴۸۹تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

سید رضا مهدوی، امیررضا آشور ماهانی، احد سلطانی، مهدی اجاقی لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۳۶۱تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

سید رضا مهدوی، امیررضا آشور ماهانی، احد سلطانی، مهدی اجاقی لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۴۲۱تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

سید رضا مهدوی، امیررضا آشور ماهانی، احد سلطانی، مهدی اجاقیلیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۴۱۳تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

شادی گل بازگیر ملوان در لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۵۸۳تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

شادی گل بازیکنان ملوان در لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۵۸۱تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

شادی گل سجاد بازگیر بازیکن ملوان در لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۵۸۵تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

شادی گل مازیار زارع و بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۵۷۳تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

شادی گل ملوان لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۵۷۹تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

شادی گل ملوان و کادر فنی لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۵۷۷تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

شادی نیمکت ذخیره ملوان لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۵۷۱تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

صالح حردانی لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۳۷۳تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

صالح حردانی لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۳۸۹تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

عارف غلامی لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۳۶۹تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

عارف غلامی لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۳۸۵تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

عصبانیت ریکاردو سا پینتو لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۴۴۶تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

عکاسان ورزشی دیدار لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۵۰۵تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

عکاسی مهدی زارع عکاس ورزشی لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۴۹۹تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

عکس از خستگی روزبه چشمی در دیدار لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۵۰۹تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

عکس پرتره رافائل سلوار برزیلی در دیدار لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۵۱۱تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

کوین یامگا لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۳۶۷تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

کوین یامگا لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۳۷۹تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

گیرکردن بازیکن فوتبال در تور دروازه لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۶۰۱تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۳۲۷تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۳۷۱تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۳۷۵تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۳۸۰تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۳۸۷تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۳۹۳تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۳۹۹تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۴۰۱تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۴۰۳تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۴۰۵تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۴۰۷تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۴۰۹تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۴۱۱تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۴۱۵تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۴۱۷تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۴۱۹تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۴۲۶تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۴۲۸تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۴۳۰تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۴۳۲تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۴۳۴تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۴۳۶تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۴۳۸تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۴۴۰تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۴۵۰تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۴۵۶تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۴۵۸تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

لیگ برتر فوتبال ایران فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ هفته دوم ملوان ۱-۳ استقلال تهران #۴۴۶۶تومان۱۲,۵۰۰Add to cart

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *