کم آبی در روستای معروف ترین آب معدنی ایران

 مشکل کم آبی روستای داماش بخش عمارلوی شهرستان رودبار استان گیلان همچنان پابرجا است و گویا قرار…