وزیر بهداشت و درخواست عدم سفر به مازندران به جای شمال!

همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی نگرانی های مسئولان برای سفر مردم به مناطق مختلف شنیده…