شهرداری لیسار چگونه برای هر شهروند ۴ میلیون تومان خرج میکند؟ / قرعه کشی۱۰ میلیون تومان شهرداری لیسار

  به گزارش لیالستان و به نقل از  آژیم، در این مراسم از زحمات و تلاش…