لیست اسامی نهایی شورای اسلامی روستاهای شهرستان لاهیجان تا کنون + در حال آپدیت

لیست اسامی نهایی شورای اسلامی بازکیاگوراب تا کنون -شورای های روستاهای لاهیجان ١- آقای اکبر نقدی۲-آقای…