بی نیازی از واردات چای خارجی شدنی است؟

چای بعد از برنج دومین محصول استراتژیک استان‌های شمالی است که معاش بیش از ۶۰ هزار…

خرید تضمینی چای و تولید با کیفیت تر و تولید کیفی چای ایرانی

رئیس سازمان چای کشور به اعطای ۵۳۰ میلیارد ریال تسهیلات به چایکاران و صاحبان کارخانه‌های چای…