جنگ ورزشکاران برای یک سهمیه پارالمپیک

سرمربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر گفت: کسب سهمیه پارالمپیک سخت شده و باید برای یک…