اخراج خبرنگار نماها از خانه مطبوعات/ خبرنگاران جامانده واکسینه می شوند

مدیرعامل خانه مطبوعات گیلان با اشاره به خبرنگارانی که از واکسیناسیون جا مانده اند افزود :…