محمدصادق جعفری دهکاء به عنوان مشاور استاندار گیلان در امور جوانان

محمدصادق جعفری دهکاء با صدور حکمی از سوی استاندار گیلان، مشاور استاندار در امور جوانان شد.…