مقابله شدید با قاچاق چوب جنگلی در شهرستان های گیلان

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گیلان، از بازدید و سرکشی سرزده از کارگاه ها و کارخانجات تولیدی…