فوتچل کومله لنگرود ۱۴۰۲ / از شمال ایران تا شمال آلمان

مسابقات فوتچل به میزبان کومله لنگرود با قهرمانی تیم روستای گل سفید پایان رسید. فوتچل یک ورزش…