فرشاد ملایی / یک ایرانی در حال مسیر پیشرفت در فوتبال اروپا / از زمین خاکی های بندرعباس تا فوتبال اروپا

سلام لطفا خودتون رو برای مخاطبین ما معرفی کنید. اسم فرشاد ملایی هستم متولد ۱۳۷۹.۸.۹ ۲۰۰۰.۱۱.۲۸…