فتح الله فتح الله دوستت داریم به مولا + فیلم

فتح الله فتح الله دوستت داریم به مولا این جمله ای بود که فتح الله زاده…