جمع‌آوری سنبل آبی از اکوسیستم‌های آبی گیلان

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت:از این پس علاوه بر جمع‌آوری سنبل آبی به روش دستی…