روستای تاریخی «انبوه» رودبار نه جاده دارد نه اینترنت برای گوشی دانش‌آموزان

 روستای انبوه حدود ۲۲۰ خانوار با جمعیتی ۷۰۰ نفره زندگی می‌کنند که در طی ۸ سال…