مطب دندانپزشکی متخلف گیلانی پلمب شد

مدیر نظارت بر درمان و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از پلمب یک مطب دندانپزشکی غیرمجاز…