ثبت نام امریه سربازی ۱۴۰۰+ لینک و آموزش تصویری

شرایط، زمان، لیست رشته‌ها، مدارک مورد نیاز و شیوه ثبت‌نام امریه سربازی وزارت علوم برای اعزامیان…