دعوت ۲ گیلانی به اردوی تیم ملی فوتبال بانوان

مونا ثریا بین و هانیه گشتی از استان گیلان به اردوی تیم ملی فوتبال بانوان بزرگسال…