پاریسی ها در آرزوی تمدید با لیونل مسی

به گزارش خبرگزاری فارس، در حالی که هر روز خبرهای جدیدی درمورد آینده لیونل مسیِ ۳۵…