بیش ۶۵۰ تن بذر های جدید در گیلان توزیع شد / برنج هاشمی، آنام، خزر و شیرودی

  صالح محمدی افزود: ۶۵۰ تن بذری که بین کشاورزان توزیع شده از نوع  است. وی…