پرداخت بیش از ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات به کارخانه داران و چایکاران شمال کشور

حبیب جهانساز گفت: در سال گذشته ، ۶۲ میلیارد تومان تسهیلات جاری و سرمایه‌ای از طریق…