راه آهن رشت کاسپین خردادماه ۱۴۰۲ بهره برداری خواهد شد

به گزارش لیالستان ،اسدالله عباسی در جریان بازدید میدانی و سرزده از آخرین وضعیت و روند…