صادرات تولید مصنوعی وطنی با نقش‌آفرینی نخبگان

آرش مکرمی مدیر یک واحد تولیدی انواع گل‌های شاخه‌ای و بوته‌ای مصنوعی در رشت که از…