چای ایرانی شکسته لاهیجان چای خاطره (بهاره ۱۴۰۱)

وزن خالص: ۸۰۰ گرموزن با بسته‌بندی: ۱۰۰۱ گرمابعاد: ۲۰۰*۲۹۰مناسب برای: تمام سنینسایر توضیحات: در جای خشک نگهداری شودزمان ماندگاری: ۳ سالویژگی‌های قبلی: مناسب…

چای ایرانی سرگل لاهیجان چای خاطره (بهاره ۱۴۰۱)

ویژگی‌های محصول وزن خالص: ۸۰۰ گرم وزن با بسته‌بندی: ۱۰۰۱ گرم ابعاد: ۲۰۰*۲۹۰ مناسب برای: تمام سنین سایر توضیحات: در جای…