نهادینه‌سازی فرهنگِ کارآفرینی و مقابله با مدرک‌گرایی

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهادینه‌سازی فرهنگِ کارآفرینی و مقابله با مدرک‌گرایی صرف دانشگاهی را یکی از عوامل مهم رشد فعالیت اقتصادی در جامعه دانست و گفت: نهادینه‌سازی فرهنگ کارآفرینی و خلاقیت در به حرکت درآوردن چرخش اقتصادی، بیش از بخش‌نامه‌ها و ابلاغات اداری راهگشاست.

سید علی آقازاده امروز  با اشاره به اهمیت فرهنگ و اقتصاد در کشور اظهار کرد: فرهنگ، عامل اتصال روح  و تعاملات اجتماعی است، چراکه ارتباطات اجتماعی بدون فرهنگِ تعامل با دیگران امکان‌پذیر نیست.

وی با تأکید بر اینکه  اثر فرهنگ، بر انواع بخش‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی بر کسی پوشیده نیست، گفت: فرهنگ مهم‌ترین عامل انسجام ملی و همبستگی اجتماعی  و منادی وحدت و انسجام ملی است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی فرهنگ و اقتصاد را دو بال جدایی‌ناپذیر در زندگی اجتماعی دانست و تصریح کرد: بسیاری از تحولات اقتصادی در کشورها، بسته به فرهنگ کار، نوآوری، خلاقیت و تکیه‌بر شاخص‌های  زیست خوب اقتصادی است چراکه مردم بر اساس فرهنگشان، از خود رفتار اقتصادی نشان داده و اقدام به فعالیت اقتصادی می‌کنند.

آقازاده با اشاره به تأثیر فرهنگ و اقتصاد در رشد و رونق تولید خاطرنشان کرد: اگر فرهنگ زیستِ خوب، به‌عنوان شاخصه سعادت دنیا در کنار رشد معنویت قرار بگیرد، مبارزه با فقر، تلاش برای ایجاد شغل در راستای تعالی جامعه و رفع مشکل اجتماعی،  در اولویت قرار می‌گیرد نه صرفاً سود شخصی.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس  نهادینه‌سازی فرهنگِ کارآفرینی و مقابله با مدرک‌گرایی صرف دانشگاهی  را یکی از عوامل مهم  رشد فعالیت اقتصادی در جامعه دانست و افزود: پیش از هر چیز باید فرهنگ کارآفرینی و تقبیح بی‌تفاوتی اقتصادی در جامعه رسوخ پیدا کند زیرا نهادینه‌سازی فرهنگ کارآفرینی و خلاقیت در به حرکت درآوردن چرخش اقتصادی، بیش از بخش‌نامه‌ها و ابلاغات اداری راهگشاست.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم نهادینه‌سازی فرهنگ کارآفرینی در جامعه تصریح کرد: اشاعه  فرهنگ اقتصادی مطلوب و نهادینه‌سازی زیستِ خوب اقتصادی  بازوی مؤثر برای بهبود حال اقتصاد کشور است لذا از دستگاه‌های فرهنگی و اقتصادی می‌خواهم تا برای  نهادینه‌سازی این موضوع مهم تلاش مضاعف کنند.

آقازاده با اشاره به ظرفیت‌های مختلف اقتصادی در کشور گفت: ارتقا و توسعه فعالیت‌های تولیدی، دستیابی به دانش فنی و تکنولوژی،  محرومیت‌زدایی و ایجاد الگوی مناسب برای رشد اقتصادی از مواردی است که مسئولان اقتصادی باید به‌صورت جدی به آن توجه کنند‌.