رد اعتراض سرمربی اسبق استقلال در کمیته استیناف

در خصوص درخواست استیناف محمود فکری، سرمربی تیم هوادار نسبت به رای کمیته انضباطی که به موجب آن حکم بر محکومیت نامبرده به مدت یک جلسه از همراهی تیم خود که به مدت ۶ ماه به حالت تعلیق درآمده و باید ۶۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند، کمیته استیناف اعلام کرد در خصوص محرومیت نظر به قطعیت رای صادره در مرحله بدوی و عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی این کمیته فارغ از اظهار نظر می‌باشد.

در خصوص جریمه نقدی با توجه به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد کند، به عمل نیامده و مستندا به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون ضمن رد اعتراض دادنامه صادر و عینا تایید و اعلام می‌شود. این رای قطعی است.

* در خصوص تجدیدنظرخواهی باشگاه ذوب آهن اصفهان نسبت به دادنامه کمیته انضباطی که دلالت بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت عدم رعایت معیار‌های درجه A آیین نامه صدور مجوز باشگا‌ه‌ها در پانزده مورد دارد، کمیته استیناف اعلام کرد مستندا به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است.

* درخصوص استیناف باشگاه ذوب آهن به طرفیت عارف رستمی نسبت به رای کمیته وضعیت بازیکنان که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت ۷/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت باقیمانده مطالبات تجدیدنظرخواه موضوع قرارداد و هزینه دادرسی در حق وی صادر شد. با توجه به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد کند، نیامده و مستندا به ماده ۱۷ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان، ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره عینا تایید و اعلام می‌شود. این رای قطعی است.

منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *