برنامه مسابقات هفته‌های چهارم تا یازدهم لیگ یک اعلام شد

 برنامه مسابقات هفته‌های چهارم تا یازدهم لیگ یک باشگاه‌های فوتبال کشور  اعلام شد.

برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته چهارم

یکشنبه ۲ مهر

مس شهر بابک- شهر راز شیراز- ساعت ۱۸- ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک کرمان

شهرداری آستارا- مس سونگون ورزقان- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه وحدت آستارا گیلان

خلیج فارس ماهشهر -خوشه طلایی- ساعت ۱۸:۴۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌گردد

دوشنبه ۳ مهر

دریا کاسپین بابل- نفت مسجد سلیمان- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه شهدا سیمرغ

فجر شهید سپاسی شیراز- نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه حافظیه شیراز

خیبر خرم آباد – داماشیان گیلان- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه تختی خرم آباد

آریو اسلامشهر- چادرملو اردکان- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه امام خمینی اسلامشهر

مس کرمان – سایپا تهران- ساعت ۱۸- ورزشگاه امام علی (ع) کرمان

آبی پوشان جنوب -پارس جنوبی جم- ساعت ۱۸:۴۵- ورزشگاه چهارم غدیر اهواز

هفته پنجم

یکشنه ۹ مهر

خوشه طلایی- شهرداری آستارا- ساعت ۱۶- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌گردد

مس سونگون ورزقان- شهر راز شیراز- ساعت ۱۶- ورزشگاه یادگار امام تبریز

سایپا تهران- آبی پوشان جنوب – ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه انقلاب کرج

داماشیان گیلان- دریا کاسپین بابل- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاه شهید عضدی رشت

چادر ملو اردکان-خیبر خرم آباد- ساعت ۱۸ ورزشگاه شهید نصیری یزد

نفت و گاز گچساران- آریو اسلامشهر – ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه شهدای نفت گچساران

دوشنبه ۱۰ مهر

مس کرمان-فجر شهید سپاسی شیراز – ساعت ۱۸ ورزشگاه امام علی (ع) کرمان

پارس جنوبی جم- مس شهر بابک- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه تختی جم

نفت مسجد سلیمان – خلیج فارس ماهشهر- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

هفته ششم

شنبه ۱۵ مهر

شهرداری آستارا – داماشیان گیلان- ساعت ۱۶- ورزشگاه وحدت آستارا

شهر راز شیراز -چادرملو اردکان- ساعت ۱۷- ورزشگاه حافظیه شیراز

آبی پوشان جنوب – نفت و گازگچساران- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه غدیر اهواز

یکشنبه ۱۶ مهر

دریا کاسپین بابل-مس کرمان- ساعت ۱۶- ورزشگاه شهدا سیمرغ

آریو اسلامشهر- پارس جنوبی جم- ساعت ۱۷- ورزشگاه امام خمینی (ره) اسلامشهر

مس شهر بابک -مس سونگون ورزقان- ساعت ۱۷- ورزشگاه شهید سلیمانی شهربابک

خیبر خرم آباد – نفت مسجد سلیمان- ساعت ۱۷:۱۵- ورزشگاهتختی خرم آباد

خلیج فارس ماهشهر- سایپا تهران- ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌گردد

دوشنبه ۱۷ مهر

فجر شهید سپاسی شیراز- خوشه طلایی- ساعت ۱۷- ورزشگاه حافظیه شیراز مهر

هفته هفتم

شنبه ۲۲ مهر

مس سونگون ورزقان- چادرملو اردکان- ساعت ۱۶- ورزشگاه یادگار امام تبریز

داماشیان گیلان – خلیج فارس ماهشهر- ساعت ۱۶- ورزشگاه شهید عضدی رشت

سایپا تهران – آریو اسلامشهر – ساعت ۱۷- ورزشگاه انقلاب کرج

پارس جنوبی جم- شهر راز شیراز- ساعت ۱۸- ورزشگاه تختی جم

نفت مسجد سلیمان- آبی پوشان جنوب- ساعت ۱۸- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

نفت و گاز گچساران- مس شهر بابک- ساعت ۱۸- ورزشگاه شهدای نفت گچساران

یکشنبه ۲۳ مهر

فجر شهید سپاسی شیراز – شهرداری آستارا- ساعت ۱۶- ورزشگاه حافظیه شیراز

خوشه طلایی -دریا کاسپین بابل- ساعت ۱۶- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌گردد

مس کرمان – خیبر خرم آباد- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه امام علی (ع) کرمان

هفته هشتم

جمعه ۲۸ مهر

شهر راز شیراز- نفت مسجد سلیمان- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه حافظیه شیراز

مس شهر بابک -داماشیان گیلان- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک

چادر ملو اردکان- پارس جنوبی جم- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهید نصیری یزد

خلیج فارس ماهشهر- نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۸- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌گردد

آبی پوشان جنوب -مس سونگون ورزقان – ساعت ۱۸- ورزشگاه غدیر اهواز

شنبه ۲۹ مهر

خیبر خرم آباد -خوشه طلایی- ساعت ۱۶- ورزشگاه تختی خرم آباد

آریو اسلامشهر- مس کرمان- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه امام خمینی اسلامشهر

دریا کاسپین بابل -فجر شهید سپاسی شیراز – ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه شهدا سیمرغ

شهرداری آستارا -سایپا تهران- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه وحدت آستارا

هفته نهم

جمعه ۵ آبان

داماشیان گیلان – پارس جنوبی جم- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه شهید عضدی رشت

مس سونگون ورزقان- آریو اسلامشهر- ساعت ۱۵:۴۵- ورزشگاه یادگار امام تبریز

خوشه طلایی – شهر راز شیراز- ساعت ۱۵:۴۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌گردد

مس کرمان- آبی پوشان جنوب- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه امام علی (ع) کرمان

دریا کاسپین بابل -شهرداری آستارا- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهدا سیمرغ

سایپا تهران – مس شهر بابک- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه انقلاب کرج

فجر شهید سپاسی شیراز- خلیج فارس ماهشهر- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه حافظیه شیراز

نفت و گازگچساران- خیبر خرم آباد- ساعت ۱۸- ورزشگاه شهدای نفت گچساران

نفت مسجد سلیمان-چادرملو اردکان- ساعت ۱۸- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

هفته دهم

پنجشنبه ۱۱ آبان

چادر ملو اردکان- داماشیان گیلان- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهید نصیری یزد

مس شهر بابک- نفت مسجد سلیمان- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه شهید سلیمانی شهر بابک

شهر راز شیراز- نفت و گاز گچساران- ساعت ۱۶:۴۵- ورزشگاه حافظیه شیراز

آبی پوشان جنوب – خوشه طلایی- ساعت ۱۷:۴۵- ورزشگاه غدیر اهواز

پارس جنوبی جم- مس سونگون ورزقان- ساعت ۱۷:۴۵- ورزشگاه تختی جم

جمعه ۱۲ آبان

خیبر خرم آباد- سایپا تهران- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه تختی خرم آباد لرستان

شهرداری آستارا- مس کرمان- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه وحدت آستارا گیلان

آریو اسلامشهر- فجر شهید سپاسی شیراز- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه امام خمینی اسلامشهر تهران

خلیج فارس ماهشهر- دریا کاسپین بابل- ساعت ۱۷:۴۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌گردد

هفته یازدهم

چهارشنبه ۱۷ آبان

خوشه طلایی- مس شهر بابک- ساعت ۱۵:۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌گردد

داماشیان گیلان- آریو اسلامشهر- ساعت ۱۶- ورزشگاه شهید عضدی رشت

نفت و گاز گچساران- چادر ملو اردکان- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه شهدای نفت گچساران

نفت مسجد سلیمان- مس سونگون ورزقان- ساعت ۱۷:۳۰- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

پنجشنبه ۱۸ آبان

دریا کاسپین بابل- خیبر خرم آباد- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه شهدا سیمرغ

شهرداری آستارا- خلیج فارس ماهشهر- ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه وحدت آستارا

فجر شهید سپاسی شیراز- آبی پوشان جنوب- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه حافظیه شیراز

سایپا تهران- پارس جنوبی جم – ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه انقلاب کرج

مس کرمان- شهر راز شیراز- ساعت ۱۶:۳۰- ورزشگاه امام علی (ع) کرمان

 

منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *