اوقات شرعی آبادان و خرمشهر در پنجم فرودین ماه ۱۴۰۳ + دعای روز سیزدهم ماه رمضان

لینک کوتاه این مطلب : https://liyalestan.ir/nk37
وقت های شرعی شهرستان های آبادان و خرمشهر در روز سیزدهم ماه مبارک رمضان اعلام شد.
وقت های شرعی شهرستان های آبادان و خرمشهر در روز سیزدهم ماه مبارک رمضان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار برنا از آبادان، وقت های شرعی یکشنبه(پنجم فرودین ماه ۱۴۰۳) مصادف با سیزدهم ماه مبارک رمضان ۱۴۴۵ ه.ق  به افق آبادان و خرمشهر به شرح ذیل است:

آبادان:

اذان صبح: ۰۴:۵۷:۰۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۶:۴۸
اذان ظهر: ۱۲:۲۳:۲۱
غروب آفتاب: ۱۸:۳۱:۲۱
اذان مغرب: ۱۸:۴۸:۲۳
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۴:۱۱

خرمشهر:
 
اذان صبح: ۰۴:۵۷:۱۲
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۶:۲۲
اذان ظهر: ۱۲:۲۳:۱۸
غروب آفتاب: ۱۸:۳۱:۵۳
اذان مغرب: ۱۸:۴۸:۵۴
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۴:۳۲
 

دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان:

بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ طَهّرنی فیهِ من الدَنَسِ والأقْذارِ وصَبّرنی فیهِ على کائِناتِ الأقْدارِ و وَفّقْنی فیهِ للتّقى و صُحْبةِ الأبْرارِ بِعَوْنِکَ یا قُرّةَ عیْنِ المَساکین.

ترجمه: خدایا پاکیزه ام کن در این روز از چرک وکثافت و شکیبایی ام ده در آن به آنچه مقدر است شدنى ها و توفیقم ده در آن براى تقوى و همنشینى با نیکان به یاریت اى روشنى چشم مستمندان.

لازم به ذکر است که به منظور رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
 
انتهای پیام/

آبادان:

اذان صبح: ۰۴:۵۷:۰۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۶:۴۸
اذان ظهر: ۱۲:۲۳:۲۱
غروب آفتاب: ۱۸:۳۱:۲۱
اذان مغرب: ۱۸:۴۸:۲۳
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۴:۱۱

خرمشهر:
 
اذان صبح: ۰۴:۵۷:۱۲
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۶:۲۲
اذان ظهر: ۱۲:۲۳:۱۸
غروب آفتاب: ۱۸:۳۱:۵۳
اذان مغرب: ۱۸:۴۸:۵۴
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۴:۳۲
 

دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان:

بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ طَهّرنی فیهِ من الدَنَسِ والأقْذارِ وصَبّرنی فیهِ على کائِناتِ الأقْدارِ و وَفّقْنی فیهِ للتّقى و صُحْبةِ الأبْرارِ بِعَوْنِکَ یا قُرّةَ عیْنِ المَساکین.

ترجمه: خدایا پاکیزه ام کن در این روز از چرک وکثافت و شکیبایی ام ده در آن به آنچه مقدر است شدنى ها و توفیقم ده در آن براى تقوى و همنشینى با نیکان به یاریت اى روشنى چشم مستمندان.

لازم به ذکر است که به منظور رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
 
انتهای پیام/

آبادان:

اذان صبح: ۰۴:۵۷:۰۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۶:۴۸
اذان ظهر: ۱۲:۲۳:۲۱
غروب آفتاب: ۱۸:۳۱:۲۱
اذان مغرب: ۱۸:۴۸:۲۳
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۴:۱۱

خرمشهر:
 
اذان صبح: ۰۴:۵۷:۱۲
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۶:۲۲
اذان ظهر: ۱۲:۲۳:۱۸
غروب آفتاب: ۱۸:۳۱:۵۳
اذان مغرب: ۱۸:۴۸:۵۴
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۴:۳۲
 

دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان:

بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ طَهّرنی فیهِ من الدَنَسِ والأقْذارِ وصَبّرنی فیهِ على کائِناتِ الأقْدارِ و وَفّقْنی فیهِ للتّقى و صُحْبةِ الأبْرارِ بِعَوْنِکَ یا قُرّةَ عیْنِ المَساکین.

ترجمه: خدایا پاکیزه ام کن در این روز از چرک وکثافت و شکیبایی ام ده در آن به آنچه مقدر است شدنى ها و توفیقم ده در آن براى تقوى و همنشینى با نیکان به یاریت اى روشنى چشم مستمندان.

لازم به ذکر است که به منظور رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
 
انتهای پیام/

آبادان:

اذان صبح: ۰۴:۵۷:۰۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۶:۴۸
اذان ظهر: ۱۲:۲۳:۲۱
غروب آفتاب: ۱۸:۳۱:۲۱
اذان مغرب: ۱۸:۴۸:۲۳
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۴:۱۱

خرمشهر:
 
اذان صبح: ۰۴:۵۷:۱۲
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۶:۲۲
اذان ظهر: ۱۲:۲۳:۱۸
غروب آفتاب: ۱۸:۳۱:۵۳
اذان مغرب: ۱۸:۴۸:۵۴
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۴:۳۲
 

دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان:

بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ طَهّرنی فیهِ من الدَنَسِ والأقْذارِ وصَبّرنی فیهِ على کائِناتِ الأقْدارِ و وَفّقْنی فیهِ للتّقى و صُحْبةِ الأبْرارِ بِعَوْنِکَ یا قُرّةَ عیْنِ المَساکین.

ترجمه: خدایا پاکیزه ام کن در این روز از چرک وکثافت و شکیبایی ام ده در آن به آنچه مقدر است شدنى ها و توفیقم ده در آن براى تقوى و همنشینى با نیکان به یاریت اى روشنى چشم مستمندان.

لازم به ذکر است که به منظور رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
 
انتهای پیام/

آبادان:

اذان صبح: ۰۴:۵۷:۰۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۶:۴۸
اذان ظهر: ۱۲:۲۳:۲۱
غروب آفتاب: ۱۸:۳۱:۲۱
اذان مغرب: ۱۸:۴۸:۲۳
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۴:۱۱

خرمشهر:
 
اذان صبح: ۰۴:۵۷:۱۲
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۶:۲۲
اذان ظهر: ۱۲:۲۳:۱۸
غروب آفتاب: ۱۸:۳۱:۵۳
اذان مغرب: ۱۸:۴۸:۵۴
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۴:۳۲
 

دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان:

بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ طَهّرنی فیهِ من الدَنَسِ والأقْذارِ وصَبّرنی فیهِ على کائِناتِ الأقْدارِ و وَفّقْنی فیهِ للتّقى و صُحْبةِ الأبْرارِ بِعَوْنِکَ یا قُرّةَ عیْنِ المَساکین.

ترجمه: خدایا پاکیزه ام کن در این روز از چرک وکثافت و شکیبایی ام ده در آن به آنچه مقدر است شدنى ها و توفیقم ده در آن براى تقوى و همنشینى با نیکان به یاریت اى روشنى چشم مستمندان.

لازم به ذکر است که به منظور رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
 
انتهای پیام/

آبادان:

اذان صبح: ۰۴:۵۷:۰۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۶:۴۸
اذان ظهر: ۱۲:۲۳:۲۱
غروب آفتاب: ۱۸:۳۱:۲۱
اذان مغرب: ۱۸:۴۸:۲۳
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۴:۱۱

خرمشهر:
 
اذان صبح: ۰۴:۵۷:۱۲
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۶:۲۲
اذان ظهر: ۱۲:۲۳:۱۸
غروب آفتاب: ۱۸:۳۱:۵۳
اذان مغرب: ۱۸:۴۸:۵۴
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۴:۳۲
 

دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان:

بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ طَهّرنی فیهِ من الدَنَسِ والأقْذارِ وصَبّرنی فیهِ على کائِناتِ الأقْدارِ و وَفّقْنی فیهِ للتّقى و صُحْبةِ الأبْرارِ بِعَوْنِکَ یا قُرّةَ عیْنِ المَساکین.

ترجمه: خدایا پاکیزه ام کن در این روز از چرک وکثافت و شکیبایی ام ده در آن به آنچه مقدر است شدنى ها و توفیقم ده در آن براى تقوى و همنشینى با نیکان به یاریت اى روشنى چشم مستمندان.

لازم به ذکر است که به منظور رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
 
انتهای پیام/

آبادان:

اذان صبح: ۰۴:۵۷:۰۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۶:۴۸
اذان ظهر: ۱۲:۲۳:۲۱
غروب آفتاب: ۱۸:۳۱:۲۱
اذان مغرب: ۱۸:۴۸:۲۳
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۴:۱۱

خرمشهر:
 
اذان صبح: ۰۴:۵۷:۱۲
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۶:۲۲
اذان ظهر: ۱۲:۲۳:۱۸
غروب آفتاب: ۱۸:۳۱:۵۳
اذان مغرب: ۱۸:۴۸:۵۴
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۴:۳۲
 

دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان:

بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ طَهّرنی فیهِ من الدَنَسِ والأقْذارِ وصَبّرنی فیهِ على کائِناتِ الأقْدارِ و وَفّقْنی فیهِ للتّقى و صُحْبةِ الأبْرارِ بِعَوْنِکَ یا قُرّةَ عیْنِ المَساکین.

ترجمه: خدایا پاکیزه ام کن در این روز از چرک وکثافت و شکیبایی ام ده در آن به آنچه مقدر است شدنى ها و توفیقم ده در آن براى تقوى و همنشینى با نیکان به یاریت اى روشنى چشم مستمندان.

لازم به ذکر است که به منظور رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
 
انتهای پیام/

آبادان:

اذان صبح: ۰۴:۵۷:۰۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۶:۴۸
اذان ظهر: ۱۲:۲۳:۲۱
غروب آفتاب: ۱۸:۳۱:۲۱
اذان مغرب: ۱۸:۴۸:۲۳
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۴:۱۱

خرمشهر:
 
اذان صبح: ۰۴:۵۷:۱۲
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۶:۲۲
اذان ظهر: ۱۲:۲۳:۱۸
غروب آفتاب: ۱۸:۳۱:۵۳
اذان مغرب: ۱۸:۴۸:۵۴
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۴:۳۲
 

دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان:

بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ طَهّرنی فیهِ من الدَنَسِ والأقْذارِ وصَبّرنی فیهِ على کائِناتِ الأقْدارِ و وَفّقْنی فیهِ للتّقى و صُحْبةِ الأبْرارِ بِعَوْنِکَ یا قُرّةَ عیْنِ المَساکین.

ترجمه: خدایا پاکیزه ام کن در این روز از چرک وکثافت و شکیبایی ام ده در آن به آنچه مقدر است شدنى ها و توفیقم ده در آن براى تقوى و همنشینى با نیکان به یاریت اى روشنى چشم مستمندان.

لازم به ذکر است که به منظور رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
 
انتهای پیام/

آبادان:

اذان صبح: ۰۴:۵۷:۰۰
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۶:۴۸
اذان ظهر: ۱۲:۲۳:۲۱
غروب آفتاب: ۱۸:۳۱:۲۱
اذان مغرب: ۱۸:۴۸:۲۳
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۴:۱۱

خرمشهر:
 
اذان صبح: ۰۴:۵۷:۱۲
طلوع آفتاب: ۰۶:۱۶:۲۲
اذان ظهر: ۱۲:۲۳:۱۸
غروب آفتاب: ۱۸:۳۱:۵۳
اذان مغرب: ۱۸:۴۸:۵۴
نیمه شب شرعی: ۲۳:۴۴:۳۲
 

دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان:

بسم الله الرحمن الرحیم

  اللهمّ طَهّرنی فیهِ من الدَنَسِ والأقْذارِ وصَبّرنی فیهِ على کائِناتِ الأقْدارِ و وَفّقْنی فیهِ للتّقى و صُحْبةِ الأبْرارِ بِعَوْنِکَ یا قُرّةَ عیْنِ المَساکین.

ترجمه: خدایا پاکیزه ام کن در این روز از چرک وکثافت و شکیبایی ام ده در آن به آنچه مقدر است شدنى ها و توفیقم ده در آن براى تقوى و همنشینى با نیکان به یاریت اى روشنى چشم مستمندان.

لازم به ذکر است که به منظور رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.
 
انتهای پیام/

لینک منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *